Phụ kiện ngành vinyl

Bộ sưu tập phụ kiện sàn vinyl của IBT
– Keo dán sàn vinyl chuyên dụng
– PVC Skirting
– PVC Cover former
– PVC Capping Strip
– Roi hàn nhiệt sàn vinyl
– Lá đồng 
– Waxing ( Phủ bóng sàn vinyl )
– Nẹp chống trơn
– Vữa tự san phẳng